En katolsk liturgi för en katolsk kyrka: Yngve Briloths liturgiska reformsträvanden 1914-1942

En katolsk liturgi för en katolsk kyrka: Yngve Briloths liturgiska reformsträvanden 1914-1942

Eckerdal, Maria

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-798-0

Lagerstatus

I lager

Köp 100 för 187 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 199 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 212 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 219 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 224 kr/st - spara 10%

249 kr

inkl. moms

Beskrivning

Är det möjligt att tala om en katolsk liturgi i betydelsen en liturgi som är gemensam i Kristi kyrka?

Det menade Yngve Brilioth att det var. Han ville att den svenska kyrkan genom sitt gudstjänstfirande skulle vara ett synligt uttryck för att hon var ”meddelaktig” i den universella katolska kyrkan.

Det var liturgin som var det sammanhållande bandet i kyrkan över tid och Brilioth fann att liturgin var objektiv och kallade den för ”kyrkans egen röst”.

När kyrkan själv talade – var det för honom således främst i mässan.

I detta firande trädde kyrkans katolicitet fram och kyrkan var där allra mest sig själv.

I denna avhandling följer författaren Yngve Brilioths liturgiska förnyelsearbete i den svenska kyrkan för att klarlägga hur hans liturgiska reformer samspelade med hans ecklesiologi.

Tidsperioden 1914–1942 karakteriseras av ett liturgiskt förnyelsearbete inom västkyrkans olika grenar.

Brilioth hörde genom sitt liturgiska reformarbete i den svenska kyrkan med till denna liturgiska rörelse.

Maria Eckerdal är komminister i Sigtuna församling. Hon har tidigare inom ramen för den kyrkovetenskapliga disciplinen skrivit om Erik Petréns kyrkokritik och om Yngve Brilioth som den siste kyrkofursten och såsom ordinator.

En katolsk liturgi för en katolsk kyrka – Yngve Brilioths liturgiska reformsträvanden 1914–1942 är hennes doktorsavhandling i ämnet, vid Uppsala universitet.