En generös radikalitet

En generös radikalitet

McLaren, Brian D.

Antalst

Artikelnummer

978-91-7999-499-0

Lagerstatus

I lager

198 kr

inkl. moms

Beskrivning

DÄRFÖR ÄR JAG EN missionell + evangelikal + post/protestantisk + liberal/konservativ + mystisk/poetisk + biblisk + karesmatisk/kontemplativ + fundamentalistisk/kalvinistisk + (ana)baptistisk/anglikansk + metodistisk + katolsk + grön + förkroppsligande + nedstämd men ändå hoppfull + framväxande+ ännu inte färdig KRISTEN

Gud är densamme. Tiderna förändras. Våra kyrkor är inte längre åsiktsgemenskaper. Vi startar resan mot Kristus med olika bagage och bakgrund. Brian McLaren upptäcker en tro, där Jesus Kristus är centrum, som är driven av kärlek till människor, och som definieras av sitt uppdrag – för världens goda. En tro som generöst innesluter människor och är radikal nog att inte förringa Guds helighet.

”"Äntligen någon som verkar förstå den verklighet vi faktiskt lever i. Äntligen någon som sätter ord på det jag själv känt så länge. Äntligen någon som inte bara kritiserar. Äntligen någon som kan peka på en riktning och en väg att gå. Äntligen någon som kan ge hopp inför framtiden.”"

Emil Mattson i förordet

"Vem hör du till? Ulf Ekman eller KG Hammar? Brinner du för väckelse, under och tecken, står du på barrikaderna för kristna värden och vägrar anpassa dig efter det politiskt korrekta? Eller kämpar du för rättvisa, solidaritet och tolerans, värnar du om de svagaste i samhället och vänder dig mot varje form av fördömande? ”Vad är Ekman? Vad är Hammar?” skulle kanske Paulus säga: ”Tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han fått av Herren.” I Guds stora knytkalas har alla traditioner något att bidra med. Alla ingredienser är inte nyttiga, och vissa har utgånget bäst föredatum, men McLaren är inte rädd att pröva nya recept. Resultatet är heller inte ett smaklöst hopkok av doktriner som alla kan smälta; det är snarare de starka kryddorna – saltet – i varje kristen tradition som får spelrum. Vi är alla med och sår och skördar, men det är Gud som står för växten – framväxten av en generös radikalitet."

Mattias Agnesund