Det kvinnliga diakonatet som kall: Johan Christoffer Brings syn på diakonissverksamhetens uppgift och form

Det kvinnliga diakonatet som kall: Johan Christoffer Brings syn på diakonissverksamhetens uppgift och form

Elmund, Gunnel

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-290-9

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 116 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 124 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 132 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 136 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 140 kr/st - spara 10%

155 kr

inkl. moms

Beskrivning

Johan Christoffer Bring tillträdde 1862 som ledare för den första svenska diakonissanstalten, numera känd som Ersta.

Denna bok berör Brings reflektioner kring diakoni och kvinnligt diakonat. Hans tankar kring detta kan verka konservativa för en nutida läsare, men de måste ses utifrån hans egen tid och de problem som diakonissverksamheten då mötte. Bland annat finns radikala tankar för hans samtid som skapade öppningar mot framtiden. Han strävade enträget mot ett erkännande av diakoni och diakonat som en genuin del av Svenska kyrkans liv. Han hade en framtidsvision av ett i Svenska kyrkan integrerat diakonissämbete mer än hundra år innan detta förverkligades som en av Svenska kyrkans vigningstjänster.

[Språk: Svenska] Häftad