Evidensbaserat folkhälsoarbete

Evidensbaserat folkhälsoarbete

Elinder, L S & Kwak, L

Antalst

Artikelnummer

978-91-44-08879-2

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 277 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 295 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 314 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 325 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 332 kr/st - spara 10%

369 kr

inkl. moms

Beskrivning

Evidensbaserat folkhälsoarbete definieras som samvetsgrann, explicit och klok användning av den bästa tillgängliga kunskapen för att besluta kring hälsoskydd, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser i samhället och i olika befolkningsgrupper.

Syftet med denna bok är att bidra till ett vetenskapligt förhållningssätt i praktiskt folkhälsoarbete.

I boken presenteras på basis av det internationella kunskapsläget en genomgång av forskningsprocessen från utvecklingen av ett folkhälsoprogram till spridningen i samhället.

Metoder för utvärdering diskuteras avseende process, utfall och ekonomi. Implementeringsforskningens ursprung, teorier och modeller diskuteras.

En rad exempel på interventionsprojekt i Sverige presenteras.

Avslutningsvis diskuteras utmaningar för det evidensbaserade folkhälsoarbetet och en väg framåt föreslås.

Boken vänder sig till alla som kommer i beröring med folkhälsoarbete och som använder forskningsresultat.

Det kan vara studerande på grund- och masternivå, folkhälsosamordnare och strateger, myndighetspersoner, beslutsfattare, beställare av folkhälsoarbete, journalister och inte minst intresserad allmänhet. [Språk: Svenska] Häftad