Eftertanke och försmak: perspektiv på ett liv i tro

Eftertanke och försmak: perspektiv på ett liv i tro

Persson, Larsåke W

Antalst

Artikelnummer

978-91-7969-963-5

Lagerstatus

I lager

329 kr

inkl. moms

Beskrivning

"Eftertanke och försmak" innehåller författarens tillbakablick på sitt femtioåriga yrkesliv som pastor, själavårdare, terapeut, lärare, föreläsare och författare, huvudsakligen i den svenska frikyrkligheten men också i hela den svenska kristenheten.

Han reflekterar i boken över sina egna erfarenheter från tjänsten i predikstol och samtalsrum, och över enskilda människors andliga utveckling och livsfrågor.

Boken innehåller också författarens försök till positionsbestämning av var han står idag i förhållande till de många förändringar som ägt rum i kyrkor och samfund under de senaste femtio åren. Lika mycket som sina övertygelser redovisar han egna frågor i relation till den kristna tron och hur den tar sig uttryck i kyrkornas praxis.

Den målgrupp han framför allt riktar sig till är troende och tänkande pensionärer, personer i hans egen generation som själva reflekterar över utveckling i den svenska kristenheten och särskilt i den svenska frikyrkligheten.

Boken kan vara av intresse också för en yngre generation som vill få veta mer om sina föräldrars erfarenheter och själva reflektera över sin egen kristna uppväxtmiljö.

Ännu en målgrupp är yngre pastorer som har i uppgift att vara andliga ledare för både yngre och äldre församlingsmedlemmar som ibland har svårt att känna igen sig i alla förändringar.

De frågor om liv och död, om privatreligiositet och församlingstillhörighet och existentiella frågor i allmänhet som författaren belyser är av intresse för läsare både innanför och utanför kyrkorna, personer som reflekterar över andliga frågor i allmänhet och sin egen erfarenheter av tro och kyrka i synnerhet.