Diakoni - tolkning, historik, praktik

Diakoni - tolkning, historik, praktik

Hansson, Mats J. (red.) m.fl.

Antalst

Artikelnummer

978-91-526-3807-1

Lagerstatus

Beställningsvara

379 kr

inkl. moms

Beskrivning

379 KR

Denna produkt har lite längre leveranstid eftersom den trycks vid beställning.

Diakonin berör ett vitt spektrum av kunskapsområden och den här boken försöker spegla en del av allt det. Boken är indelad i tre avsnitt:

1. Centrala tolkningsfrågor för diakonin.

Hur kan vi tolka och bestämma själva begreppet diakoni? Vilken tolkning kan göras av diakonins och diakonernas roll? Hur kan olika bibeltexter och bibliska teman tolkas? Och vilka etiska och ideologiska bedömningar kan man göra?

2. Historiska aspekter av diakonala verksamheter och diakoners uppdrag.

Hur motiverades diakonin under diakoniinstitutionernas första tid och hur har det förändrats? Vad har varit mest betydelsefullt genom historien? Hur har man uppfattat diakonernas vigning och vilka löften har avgetts vid vigningen? Och vilka likheter och skillnader ser man vid en historisk jämförelse mellan en svensk och en tysk diakoniinstitution?

3. Aktuella praktikfrågor inom diakonins viktiga arbetsområden.

Hur kan diakoner arbeta med samtal och själavård? Hur kan kyrkan agera i krissituationer? Vilka personer eller mänskliga problem bör församlingsdiakonin främst arbeta med? Behöver man utvärdera diakonalt arbete? och i så fall hur?

Medverkande författare:

Göran Agrell, Erik Blennberger, Elisabeth Christiansson, Per Eckerdal, MarieAnne Ekedahl, Charlotte Engel, Mats J Hansson, Helena Inghammar, Stig Linde, Annette Leis-Peters och Tuija Nieminen Kristofersson.