Det föreställda ghettot - ultraortodox gränsdragning och identitetskonstruktion i "The Jewish Observer" 1983-2002

Det föreställda ghettot - ultraortodox gränsdragning och identitetskonstruktion i "The Jewish Observer" 1983-2002

Åberg, Johan

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-46-4

Lagerstatus

i lager

Köp 100 för 29 kr/st - spara 83%

Köp 50 för 31 kr/st - spara 82%

Köp 25 för 33 kr/st - spara 80%

Köp 10 för 34 kr/st - spara 80%

Köp 5 för 35 kr/st - spara 79%

169 kr

inkl. moms

Beskrivning

Hur lever man ett avskilt liv i dagens moderna värld?

Kan man bevara en distinkt religiös och kulturell identitet i en omgivning som propagerar för pluralism och öppenhet?

Integritet och avskildhet från det omgivande samhället är viktiga inslag i charedims (ultraortodoxa judars) kulturella identitet.

Att argumentera för dessa värden är lätt, att praktiskt konkretisera dem i den globala byn är svårare.

Där vårt moderna samhälle propagerar för otvungna möten mellan könen, betonar charedim separation mellan man och kvinna.

Där det moderna västerländska samhällets klädsyn styrs av modebranschens senaste impulser, styrs det charediska samhället av traditionens syn på anständighet och ärbarhet.

Den charediska gemenskapens svar på det omgivande samhället blir hela tiden att försöka erbjuda och argumentera för judiska värden som är av rakt motsatt karaktär.

»Det föreställda ghettot» presenterar en tankemodell för att förstå den charediska gemenskapen och deras strävan att stå utanför majoritetssamhället och leva ett avskilt liv samtidigt som de lever, verkar och bor mitt i detta samhälles storstäder.

Vad har detta för inverkan på deras kulturella identitet?

Kommer den charediska gemenskapen att kunna behålla sin självbild av att vara en avskild gemenskap?