Den största resan - essayer och berättelser

Den största resan - essayer och berättelser

Braw, Christian

Antalst

Artikelnummer

978-91-7518327-5

Lagerstatus

Beställningsvara

185 kr

inkl. moms

Beskrivning

Den största resa man kan göra är färden in i den

kristna erfarenheten av Guds verklighet. Den erfarenheten rymmer också reflektion, kunskap och förundran.

I Christian Braws nya bok börjar den resan med missionens möte med förkristen Gudstro i södra Afrika. Hur talar man om Gud i Kristus just där?

Hur säger man det outsägliga? Resan går vidare till församlingsbyggande, föräldraskap, människosyn, sam-

hällsansvar.

Vi möter Martin Luther, som hoppade av glädje över

Jesus. Vi möter det svenska 1600-taletshandlingskraftiga, optimistiska och osannolikt uthålliga kristna. Vi lär

känna kampen för den bibliska kyrkorätten.

Fyra gestalter får sina egna porträtt. Den förste var den

mest liberale, den mest begåvade, den mest skandalom

susade och förfallne av sin samtids präster. Och just han

blev en av de främsta själasörjarna i väckelsens historia.

I de avslutande avsnitten följer vi några av 1900-­talets

mest dramatiska skeenden i kampen mot det totalitära

samhället.

Christian Braw är präst, författare och docent vid

Åbo Akademi. Han har på BV-Förlag tidigare gett ut

essaysamlingarna Den stora förvandlingen samt Mellan

tid och evighet