Religionsfilosofisk agenda i en sekulariserad tid

Religionsfilosofisk agenda i en sekulariserad tid

Dellström, Stig

Antalst

Artikelnummer

978-91-7569-621-8

Lagerstatus

I lager

139 kr

inkl. moms

Beskrivning

Vi lever idag i ett sekulariserat samhälle där kunskapen och det allmänna medvetandet om kyrka och kristen tro är i avtagande. Däremot finns en ny öppenhet för existentiella frågor.

Vad betyder »Religionsfilosofisk agenda»?

Religionsfilosofin arbetar med filosofiska metoder och verktyg i granskningen av religionens frågor om vad som är möjlig erfarenhet, om förnuftets gränser, om olika gudsföreställningar, ande och materia, ont och gott, sanning och mening, m.fl.

Det är utifrån sådana tankebanor tro och religion idag formuleras snarare än i traditionellt kyrkliga termer. Boken har tillkommit för att möta denna nyorientering och samtidigt visa att även i detta har den kristna teologin mycket att tillföra. Det behövs en kritisk motbild till dagens sekulariserade agenda och som samtidigtfrämjar kunskapen i ämnet. Därför är boken också rikligt försedd med fackteologiska kommentarer.

Underlaget till boken är hämtat ur författarens predikningar och skrivna artiklar som har redigerats och anpassats till bokens ändamål. Väljer man romanens stilart eller poesins är det för att man anser att budskapet bäst tydliggörs genom dessa literära former. Predikans form och uttryckssätt är på ett motsvarande sätt ett etablerat forum för existensfrågorna. [Språk: Svenska] Häftad