Corona och kyrkorna : Lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris

Corona och kyrkorna : Lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris Kampanj

Kampanj

Redaktör: Fahlgren, Sune

Redaktör: Lockneus, Elin

Redaktör: Strömner, Daniel

Antalst

Artikelnummer

978-91-7387-929-3

Lagerstatus

I lager

95 kr239 kr

inkl. moms

Beskrivning

Corona-pandemin har förändrat förutsättningarna för kyrkligt liv i Sverige. Kyrkorum har stängts och mycket religiös verksamhet har flyttat ut på internet. Vad betyder detta för kristen tro nu och i framtiden? Det är avgörande att en teologisk bearbetning inleds omkring dessa frågor, så att man kan urskilja vilka lärdomar kyrkosamfunden och församlingarna bör dra och hur de ska agera.

Syftet med den här antologin är att bidra med praktisk kunskap, teologisk reflektion och bildning i kyrkorna. Ledande forskare och teologer lyfter fram perspektiv ur kristen tradition som kan bli vägledande idag, till exempel hur kyrkor tidigare mött pandemier. Boken belyser kyrkornas betydelse i kristider genom diakoni och hoppingivande budskap.

Medverkande författare Hans Andreasson, Johanna Bjurenstedt, Sune Fahlgren, Joel Halldorf, Frida Igefjord, Jonas Kurlberg, Elin Lockneus, Frida Mannerfelt, Claraa Nystrand, Lars Parkman, Biazenka Scheuler, Roland Spjuth, Daniel Strömner, Jayne Svennungson, Dominik Terstriep.

Denna antologi är ett viktigt tidsdokument och det ger många goda exempel och tankar till nytta för kristenhetens bearbetning av pandemins konsekvenser.

SKR:s ordförande Daniel Alm, i förordet

När den är som bäst, är den kristna församlingen en miljö som bär på en levande kunskap och en kollektiv bildning om det bibliska arvet i hela dess komplexitet.

Jayne Svenungson

Vilken väg utvecklingen till slut tar kan vi varken veta eller kontrollera. Men det finns flera sätt att påverka den.

Joel Halldorf