Vad är grooming

Vad är grooming

Christianson, Sven Å

Antalst

Artikelnummer

978-91-87043-77-2

Lagerstatus

I lager

Köp 5 för 179 kr/st - spara 10%

Köp 10 för 175 kr/st - spara 12%

Köp 25 för 169 kr/st - spara 15%

Köp 50 för 159 kr/st - spara 20%

Köp 100 för 149 kr/st - spara 25%

199 kr

inkl. moms

Beskrivning

Grooming är när vuxna, oftast under falsk identitet, skapar kontakt med barn på Internet eller i sociala media med syftet att senare utnyttja dem sexuellt.

Juristen Rogland och psykologen Christianson beskriver i boken hur förövarna går tillväga för att locka in barnen i en för dem förödande process.

Genom rättsfall och forskning synliggör och av-slöjar författarna gärningsmännens förövarstrategier. Kunskapen om grooming är i allmänhet dålig såväl hos unga som vuxna.

Boken vänder sig därför både till anställda inom de rättsvårdande myndigheterna, socialtjänsten samt unga och deras föräldrar.

Ulrika Rogland, född 1964, har tidigare arbetat som domare och åklagare och har stor erfarenhet av brott mot barn, relationsvåld, sexualbrott och hedersvåld.

Hon har haft flera uppmärksammade mål, bland annat Alexandramålet och mordet på Lugna Gatan.

Ulrika känner ett stort engagemang för barn och för brottsoffers säkerhet.

Hon deltar ofta i debatten för att påverka lagstiftning och öka kunskapen om brott mot barn, sexualbrott och våld i nära relationer.

Nu arbetar hon på advokatbyrå som målsägandebiträde med sikte på att bli advokat.

Sven Å. Christianson, född 1954, är professor i psykologi.

Han är även psykolog och författare.

Christianson etablerade sig som en av landets ledande rättspsykologer.

Hans kunskaper om förövare av grova sexual- och våldsbrott, traumatiska upplevelser hos barn och vuxna samt kognitiv intervjumetodik har fått stort inflytande i flera rätts- processer.

Har tillsammans med polis, åklagare, eller advokater arbetat som sakkunnig med ett stort antal mord- och sexualbrottsutredningar och även varit sakkunnig i domstolar.

Han har publicerat över 100 forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter. [Språk: Svenska] Danskt band