Patientens bästa: En kritisk introduktion till läkaretiken

Patientens bästa: En kritisk introduktion till läkaretiken

Carlberg, Axel

Antalst

Artikelnummer

978-91-89116-88-7

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 157 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 168 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 178 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 185 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 189 kr/st - spara 10%

210 kr

inkl. moms

Beskrivning

Medicinsk-etiska frågor återkommer ofta i den offentliga debatten eftersom de är avgörande för både vårdens praktiska inriktning och även hur vi ser, mer teoretiskt, på människolivets värde.

I Patientens bästa argumenterar Axel Carlberg för att reflektionen kring dessa frågor bör utgå ifrån en »närhetsprincip», det vill säga en djupare förståelse av patient-läkare-relationen och de moraliska förpliktelser som läkaren har gente mot patienten.

Den medicinska etiken bör först och främst bottna i en tydlig läkaretik.

I sin diskussion resonerar Carlberg kring läkaretikens grunder, sambandet mellan läkekonstens vetenska pliga metod och etiska förhållningssätt, patientens identitet och etikens roll.

Carlbergs slutresonemang belyser hur denna etik förhåller sig till den lojalitetskonflikt mellan forskning och patientens bästa som uppstår i kliniska prövningar.

Boken bör intressera läkare, läkarstudenter, medicinetiker och alla som vill närma sig medicinsk-etiska frågor från ett mer filosofiskt perspektiv.

Axel Carlberg är doktor i etik och knuten till Avdelningen för thoraxkirurgi vid Lunds universitet.

Han är verksam i skilda europeiska nätverk för medicinsk-etiska frågor, och deltar för närvarande i ett forskningsprojekt om teknologins och vetenskapens roll i utvecklingsländer, i synnerhet Afrika och Indien.

Han arbetar också som personlig coach och organisationskonsult med särskild inriktning på frågor kring etik och ledarskap. [Språk: Svenska] Inbunden