Kyrka i olika meningar: Kortklippta texter med ecklesiologiska kommentarer

Kyrka i olika meningar: Kortklippta texter med ecklesiologiska kommentarer

Brodd, Sven-Erik & Weman, G

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-615-0

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 202 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 215 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 229 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 237 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 242 kr/st - spara 10%

269 kr

inkl. moms

Beskrivning

Den här boken ställer frågor om vad kyrkorna gör, hur de gör, vad de gör och varför de inte gör vad andra gör. Den är tänkt som ett redskap för präster, församlingsledare och deltagare i olika studiegrupper som samtalar om kyrka, tro och livstolkning.

Det unika med denna textsamling är att den i form av en kommenterad läsebok spänner över en stor bredd av ämnen. Texterna, samlade i sex större avsnitt, hör företrädesvis hemma under 1900-talets senare del. De har hämtats från svensk skönlitteratur och predikningar liksom från debattinlägg om bl. a. ekologi, kyrkomusik, enhetssträvanden, religionssociologi och gudstjänstförnyelse.

Efter en kortfattad författarpresentation kommenteras de olika textutdragen ur ett ecklesiologiskt perspektiv. Avsikten med denna läsning är att fördjupa förståelsen för vad kyrka och församling är i relation till dagens samhälle – utifrån den bredd av ecklesiologiska teorier som erbjuds i det internationella forskarsamhället.

Sven-Erik Brodd – präst, teol. dr och professor i kyrkovetenskap.

Gunnar Weman – biskop, teol. dr och ärkebiskop emeritus.