Undersåten som förstod: Den Svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna intergrationsprocessen

Undersåten som förstod: Den Svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna intergrationsprocessen

Brilkman, Kajsa

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-624-2

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 187 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 199 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 212 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 219 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 224 kr/st - spara 10%

249 kr

inkl. moms

Beskrivning

Under det tidiga 1500-talet kunde man ofta höra och läsa att kyrkan var tvungen att återvända till sitt ursprung, att prästerna var tvungna att få en bättre utbildning och att det för de troende var centralt att ha tron i hjärtat. Tillsammans bildade dess, och många andra, upprepningar ett sätt att tala och skapa mening som vi brukar kalla reformationen. I denna avhandling undersöks detta tal och dess konsekvenser för hur ordning, gemenskap och särhållning formulerades i det svenska riket under den tidiga reformationen.Genom analysen av den reformatoriska samtalsordningen problematiseras tidigare forskning som lyft fram hur reformationen instrumentaliserades av Gustav Vasa och på så sätt blev en central del av statsbildningsprocessen/ socialdisciplineringen samt hur reformatorerna misslyckades med det pedagogiska projektet. Istället växer ett nytt perspektiv fram i vilket skapandet av ett subjekt som ”förstod” och ”tog till sig” ses som den reformatoriska samtalsordningens främsta produkt. Subjektet skulle visa sig avgörande i den tidigmoderna integrationsprocessen.Kajsa Brilkman (f. 1983) är verksam vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. Undersåten som förstod är hennes doktorsavhandling.Häftad, 277 sidor. [Språk: Svenska] Häftad