Kyrkomusik - Svenskt gudstjänstliv 2012

Kyrkomusik - Svenskt gudstjänstliv 2012

Borgehammar, Stephan (red)

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-566-5

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 157 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 168 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 178 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 185 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 189 kr/st - spara 10%

210 kr

inkl. moms

Beskrivning

Musiken utgör en av kyrkornas viktigaste kontaktytor med det omgivande samhället. De öppna dörrarna vid musikgudstjänst och konsert lockar besökare att delta i mötet mellan klingande musik och kyrkorummets symboler. Musikens närvaro vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets glädje och sorg, och i församlingar skapar inte minst sångens plats i ungdomsgrupper och körer utrymmen för evangelisation, nyfunna möten och vägar att närma sig kristen tro. Även för kulturen i stort har det kyrkliga musiklivet under decennier spelat en avgörande roll tack vare sin höga och jämna kvalitet.I dag pekar tydliga tecken på att kyrkomusiken står i ett intressant brytningsskede. Allt mer av 1900-talets starka men centraliserade kyrkomusik ger vika för en rik mångfald vad gäller musikens stil och genre, liturgins instrument och andliga inspiration, musikernas examina och nationalitet. I en sådan verklighet söker denna årsbok förena historisk fördjupning och nedslag i angelägen nutid med artiklar som diskuterar kyrkomusikens speciella kallelse mellan det konstnärliga och det teologiska området.Häftad, 231 sidor.Författare:Sverker Jullander, fil. dr, diplomorganist och professor i musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitetJohannes Landgren, fil. dr, diplomorganist och professor i orgelspel vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitetMattias Lundberg, fil. dr, forskarassistent i musikvetenskap vid Uppsala universitet och raritetsbibliotekarie vid Musik- och teaterbiblioteket i StockholmJonas Lundblad, teol. kand., konsertorganist och doktorand i systematisk teologi, Lunds universitetLena Petersson, teol. dr, lärare och studierektor vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i LundGustaf Sjökvist, professor, hovorganist och f.d. domkyrkoorganist i Storkyrkan, StockholmRedaktörer för årsboken:Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, Lunds universitetJonas Lundblad, konsertorganist och doktorand i systematisk teologi, Lunds universitetRedaktion:Stephan Borgehammar, Anna J. Evertsson, Ragnar Holte, Jonas Lundblad, Sven-Åke Selander och Stina Fallberg Sundmark. [Språk: Svenska] Häftad