Den första kompletta svenska bibelöversättningen utfördes av Olaus Petri i nära anlutning till den tyska lutherbibeln och utkom 1541, »Gustav Vasas Bibel». Några smakprov ur denna kan du hitta här. Sedan dess har vi berikats med ett flertal olika översättningar: