Sensus fidei: I kyrkans liv

Sensus fidei: I kyrkans liv

Beskow, P & Löwegren, M

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-836-9

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 119 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 127 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 135 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 140 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 143 kr/st - spara 10%

159 kr

inkl. moms

Beskrivning

Hur skall man i vår tid, så präglad av åsiktsmångfald, kunna få skarpare konturer kring vad som är kyrkans tro?

Skriften Sensus fidei i kyrkans liv är unikt och kan bli till stor hjälp.

Kyrkan framställs här som en de troendes gemenskap, inte en samling individer som råkar ha samma tro.

De enskilda troende tror genom att instämma i kyrkans tro, vilket är tydligast i själva dophandlingen.

Men kyrkan är också ett trossubjekt, varför sinnet för tron sensus fidei finns både hos den troende och hos kyrkan som helhet.

Å ena sidan hänför sig sensus fidei till den troendes personliga förmåga att i gemenskap med kyrkan urskilja trons sanning.

Å andra sidan hänför sig sensus fidelium till en gemensam och kyrklig verklighet: kyrkans eget trosmedvetande, genom vilket hon erkänner sin Herre och förkunnar hans ord De som förkunnar och undervisar i kyrkan måste lyssna till dem som bär tron enskilt och tillsammans som en enda kropp.

Den troende som lyssnar till förkunnelse och undervisning igenkänner med sitt trosmedvetande den rätta tron.

Sensus fidei i kyrkans liv har utarbetats av Den Internationella Teologkommissionen inom Katolska kyrkan. Dokumentet gör inte anspråk på att lösa alla frågor som kommer upp. Snarare visar det att tolkningen av sensus fidei behöver fördjupas ytterligare. Det gäller inte en akademisk frågeställning, utan är en fråga om evangeliets förkunnelse i dagens värld.

[Språk: Svenska] Danskt band