Kyrklig rätt och kyrklig orätt - kyrkorättsligt perspektiv - Bibliotheca Theologiae Practicae 97 (BTP)

Kyrklig rätt och kyrklig orätt - kyrkorättsligt perspektiv - Bibliotheca Theologiae Practicae 97 (BTP)

Berntson, M & Ciardi, A M (red

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-792-8

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 213 kr/st - spara 15%

Köp 25 för 225 kr/st - spara 10%

Köp 10 för 238 kr/st - spara 5%

250 kr

inkl. moms

Beskrivning

Den kristna kyrkan har genom sin historia alltid förhållit sig till olika former av lagar, ordningar och regler. Förutom världsliga lagar och regler som gällt i de samhällen där kristendomen har etablerats, har det också skapats inomkyrkliga lagar, regler och lagsamlingar. Många påbud och regler återfinns i och utgår från Bibeln; andra ordningar har slagits fast vid olika kyrkomöten eller inom kloster och kommuniteter. På sikt skulle också påbud i olika påvliga brev få kyrkorättslig auktoritet. Inom den katolska kyrkan sammanställdes under medeltiden det omfattande verket Corpus iuris canonici vilket ägde laga kraft ännu på 1900-talet. Trots att reformatorerna tog avstånd från den katolska kyrkorätten kom man också inom de protestantiska kyrkorna att utfärda kyrkoordningar och kyrkolagar. I likhet med all sorts lagstiftning återspeglar de kyrkliga lagarna den tid och det samhälle där de tillkommit. Samtidigt har de genom sin auktoritet också påverkat samhället under flera hundra år. I denna antologi medverkar 27 skribenter och här presenteras olika infallsvinklar på kyrkorätten från tidig medeltid fram till vår egen tid. Det handlar om allt från kanonisk rätt, korståg och nordiska landskapslagar till tidigmoderna kyrkoordningar och modern religionsfrihetslagstiftning. Då kyrklig rätt inte sällan kodifieras i syfte att definiera den rätta läran eller det rätta bruket har vi valt att kalla volymen Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv.Boken är en festskrift till professor Bertil Nilsson (f. 1951), som under sin forskargärning varit en av de främsta nordiska företrädarna för det kyrkorättsvetenskapliga studiet.Mjukt band, 492 sidor. [Språk: Svenska] Danskt band