Ecclesiologica + alia : Studia in honorem Sven-Erik Brodd

Ecclesiologica + alia : Studia in honorem Sven-Erik Brodd

Berggren, E & Eckerdal, M (red

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-788-1

Lagerstatus

Beställningsvara

298 kr

inkl. moms

Beskrivning

Denna samling av uppsatser överlämnas som en hyllning till professor Sven-Erik Brodd då han i januari 2016 såsom emeritus lämnar den kyrkovetenskapliga professuren vid Uppsala universitet. I boken medverkar en rad av hans kolleger, lärjungar och vänner i Sverige och utomlands.Ecklesiologin – den teologiska reflexionen över kyrkan och hur det kyrkliga livet gör tydligt vad kyrka är – står i centrum för Sven-Erik Brodds teologiska arbete. I ett brett spektrum knyter därför merparten av bokens artiklar an till detta. Som boktiteln Ecclesiologica & alia säger – 'ecklesiologi och annat' – innehåller den teologiska uppsatser, som även med andra infallsvinklar har koppling till hans vetenskapliga intressen.Danskt band, 423 sidor. [Språk: Svenska] Danskt band