Ask med andaktsljus

Ask med andaktsljus

100% bivax

Motiv

Artikelnummer

SFV

Lagerstatus

I lager

99 kr

inkl. moms

Beskrivning

Brinntid 1 tim 20 min. Rena och naturliga bivaxljus, utan kemikalier eller tillsatser. Handstöpta.

Bivaxljusets historia i kristen gudstjänst spåras till det allra första, kristna århundradet, då man i Rom började använda bivax för tillverkning av ljus till kyrkorna, och bivax blev med tiden det enda godkända materialet för kyrkljus, både i öst och i väst. Idag är bivaxljus ovanliga, då bivax generellt är dyrare i förhållande till andra material för ljustillverkning (såsom t ex stearin), men fortfarande är det i huvudsak bivaxljus som används inom den ortodoxa kyrkan under gudstjänsten och för ljuständning i kyrkorna. Våra bivaxljus tillverkas för hand av munkar i ett ortodoxt kloster. När man slungat honung tar man tillvara vaxkakorna, för att stöpa ljus – en klimatsmart produkt. Ett vaxljus innehåller endast två grundämnen, kol och väte, som vid förbränning bildar vattenånga. Ljusen brinner med en fin väldoftande låga utan sot och giftiga partiklar i luften.

Tillverkning av bivaxljus är en mycket gammal tradition som tyvärr kommit i skymundan efter det billiga industriljusets intåg, trots att bivaxljus är en mycket klimatsmart och hållbar produkt, till skillnad från de vanligare stearin- och paraffinljusen som istället tillverkas av slaktavfall och restprodukter från oljeindustrin. Våra bivaxljus avger dessutom en frisk och söt honungsdoft. När bin samlar nektar och pollinerar växter, bidrar deras arbete till att stärka ekosystemet på vårt planet, och även du kommer att göra ditt bidrag till ett bättre klimat.

»Vaxljuset, som brinner med en klar låga, symboliserar hur Gud renar vår natur med gudomlig eld och förbränner våra synder. Vax är ett material som man kan skriva på (vaxtavlor), och symboliserar därför vår medvetenhet om korset, som ritas på vår kropp och tecknas i vår själ under dopet. Vax, som är ett mjukt och formbart ämne, symboliserar vår lydnad, vår omvändelse och vår villighet att ångra vårt syndiga liv. Vax, som är samlat från ett flertal olika, doftande blommor, och doftar ljuvligt då det brinner symboliserar den Helige Andes ljuvligt doftande nåd. Vax, som låter eld och ljus kombineras, symboliserar föreningen och styrkan av ömsesidig kärlek och fred bland oss kristna.» (okänd)