Ärligt talat – dialog som livshållning

Ärligt talat – dialog som livshållning

Gustafsson, Lisbeth

Antalst

Artikelnummer

978-91-527-4751-3

Lagerstatus

i lager

89 kr

inkl. moms

Beskrivning

Dialog är vägen till kunskap i vår tid. När vi lyssnar

och knyter an till varandras erfarenheter blir vi medvetna

om vår roll som deltagande observatörer av

världen. Att vi är subjekt som påverkar och påverkas

av skeendet omkring oss. Platsen för dialog är det

mellanmänskliga mötet.

Men det gäller att se upp, för ordet dialog är tyvärr ett

missbrukat begrepp. Allt som beskrivs som dialog är

inte dialog utan ”till dialog förklädd monolog”. Filosofen

Martin Buber varnade för förklädda monologer

som en form av manipulation där omgivningen blir

tilltalad utan möjlighet att ge respons. Här beskriver

journalisten Lisbeth Gustafsson egna och andras möten

med dialogen som kontaktpunkt och förnyelsekraft.

Lisbeth Gustafsson är journalist och teologie hedersdoktor

vid Uppsala universitet.