Argument - ansvar - vision: Om sammanläggningar av församlingar i Lunds stift 2002 - Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift - årsbok 2003

Argument - ansvar - vision: Om sammanläggningar av församlingar i Lunds stift 2002 - Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift - årsbok 2003 Kampanj

REA 2023

Selander, Sven-Åke

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-45-7

Lagerstatus

förbeställ nu!

39 kr129 kr

inkl. moms

Beskrivning

Den l januari 2002 trädde en sammanläggning av församlingar i Lunds stift i kraft.

Denna berörde nästan 1/3 av församlingarna.

Praktiskt taget alla berörda församlingar hade medeltida ursprung.

Reformen aktualiserar både historiska bakgrunden, aktuell situation och utblickar mot framtiden och spänner över nära ett millennium.

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift uppmärksammar därför detta genom att belysa den historiska bakgrunden, undersöka hur de äldre församlingarna ställde sig till sammanläggningarna samt redovisa hur de nybildade församlingarna ser på sina framtida möjligheter i den nya organisationen.

Församlingarnas problem och förutsättningar står i centrum.

Nyckelord är argument - ansvar - vision.

Argument anknyter till de diskussioner som fördes i församlingarna före sammanläggningarna och ansvar syftar på hur församlingsansvariga ser på sina uppdrag som förtroendevalda, som kyrkomusiker, kyrkoherdar, vigningsbärare och kyrkotillhöriga utan särskilt uppdrag och vision står för hur församlingarna ser på sina uppgifter i framtiden.

Årsböcker från Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift: Gustaf med tillnamnet Paulsson (2000) Förändra och bevara (2001) Från S:t Olof till S:ta Anna (2002) Argument - ansvar - vision (2003) Lund - medeltida kyrkometropol (2004) Kyrkomusik i Lunds stift under 1900-talet (2000.)