Argument - ansvar - vision: Om sammanläggningar av församlingar i Lunds stift 2002 - Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift - årsbok 2003

Argument - ansvar - vision: Om sammanläggningar av församlingar i Lunds stift 2002 - Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift - årsbok 2003

Selander, Sven-Åke

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-45-7

Lagerstatus

I lager

Köp 100 för 22 kr/st - spara 72%

Köp 50 för 23 kr/st - spara 71%

Köp 25 för 25 kr/st - spara 68%

Köp 10 för 26 kr/st - spara 67%

Köp 5 för 26 kr/st - spara 67%

79 kr

inkl. moms

Beskrivning

Den l januari 2002 trädde en sammanläggning av församlingar i Lunds stift i kraft.

Denna berörde nästan 1/3 av församlingarna.

Praktiskt taget alla berörda församlingar hade medeltida ursprung.

Reformen aktualiserar både historiska bakgrunden, aktuell situation och utblickar mot framtiden och spänner över nära ett millennium.

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift uppmärksammar därför detta genom att belysa den historiska bakgrunden, undersöka hur de äldre församlingarna ställde sig till sammanläggningarna samt redovisa hur de nybildade församlingarna ser på sina framtida möjligheter i den nya organisationen.

Församlingarnas problem och förutsättningar står i centrum.

Nyckelord är argument - ansvar - vision.

Argument anknyter till de diskussioner som fördes i församlingarna före sammanläggningarna och ansvar syftar på hur församlingsansvariga ser på sina uppdrag som förtroendevalda, som kyrkomusiker, kyrkoherdar, vigningsbärare och kyrkotillhöriga utan särskilt uppdrag och vision står för hur församlingarna ser på sina uppgifter i framtiden.

Årsböcker från Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift: Gustaf med tillnamnet Paulsson (2000) Förändra och bevara (2001) Från S:t Olof till S:ta Anna (2002) Argument - ansvar - vision (2003) Lund - medeltida kyrkometropol (2004) Kyrkomusik i Lunds stift under 1900-talet (2000.)