Lunds stift i världen - från mission till emigration - Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stifts årsbok 2016

Lunds stift i världen - från mission till emigration - Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stifts årsbok 2016

Alenäs, Brohed, Ciardi (red)

Antalst

Artikelnummer

978-91-639-0442-4

Lagerstatus

I lager

195 kr

inkl. moms

Beskrivning

Genom nedslag i lundastiftets kyrkohistoria visar boken hur stiftet ständigt växelverkat med sin omvärld.

Sex forskare från Göteborgs respektive Lunds universitet skildrar lokal helgonkult under medeltiden i ett kontinentalt perspektiv, kloster- och konventsupplösningar under femtonhundratalet, blivande prästers studieresor till främst Greifswald tiden omkring 1700, präster som flydde till Danmark under skånska kriget på 1670-talet, pietism och herrnhutism under 1700-talet och emigration till Amerika under senare delen av artonhundratalet.

Redaktörer är Stig Alenäs, Ingmar Brohed och Anna Minara Ciardi. [Språk: Svenska] Häftad